NAJNOVŠIE ČLÁNKY

PREČO VYUŽIŤ NAŠE SLUŽBY?

Odbúranie stresu spojeného s každodennými povinnosťami v HR oblasti

Prístup ku klientovi založený na dôvere a ľudskosti

Úspora času a kapacít, ako aj financií

Poskytovanie riešení s rešpektom a ohľadom na potreby klienta

(SoWiRes- Solution with Respect)

Skúsenosti s problematikou v rôznych sférach

Pohľad „out of the box“

Jednoduchšie plánovanie budgetu

NAŠA KVALIFIKÁCIA

NAŠE REFERENCIE

Služby:

• Headhunting a Recruiting
• Koučing a Mentoring
• Vedenie Assessment Centier
• Konzultácie v oblasti HR stratégie, personalistiky

• Psychodiagnostika FACET5
• Vedenie školení soft skills
• Odborné poradenstvo v oblasti prípravy
   na pracovný pohovor/ pracovné stretnutie
• Business koučing a osobný transformačný koučing